REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

 1.   Sprzedaż on-line
  1. Jako bilet rozumiemy potwierdzenie realizacji zmówienia w systemie.
  2. Sprzedaż i dystrybucję biletów na wydarzenie PHPers Summit 2018 prowadzi STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI, ul. Wrocławska 28B/7, 30-011 Kraków, NIP: 677-241-07-41, REGON: 365934688.
  3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a STOWARZYSZENIEM OBRONY WARTOŚCI zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie 2018.summit.phpers.pl:
   1.  wypełnienia formularza „Zamówienia”.
   2.  złożenia przez Kupującego zamówienia on-line.
   3.  uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line.
   4.  otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
  4. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
  5. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.
  6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 1 dnia od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
  7. Płatności za bilety obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę DialCom24 Sp. z o.o., właściciela serwisu www.przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl
  8. STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
  9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
  10. Kupujący nie zostaje obarczony prowizją serwisu Przelewy24. Uiszczenie prowizji leży po stronie STOWARZYSZENIA OBRONY WARTOŚCI.
  11. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia PHPers Summit 2018.
  12. STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili.
  13. STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
  14. W dniu konferencji uczestnik ma obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość wraz ze zdjęciem, na podstawie którego zostanie dopuszczony do udziału w konferencji.
 2.   Reklamacje i zwrot biletów
  1. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem odwołania Wydarzenia.
  2. W przypadku, gdy wydarzenie PHPers Summit 2018 nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie STOWARZYSZENIA OBRONY WARTOŚCI, STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w terminie do 30 dni po odwołanym wydarzeniu PHPers Summit 2018. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie przelewu bankowego.
  3. Reklamacje sprzedaży online biletów na wydarzenie wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: kontakt@summit.phpers.pl. Zgłoszenie powinno zawierać numer zamówienia i przyczynę reklamacji.
  4. STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 3.   Ochrona danych Kupującego
  1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
  2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
  3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
  4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
 4.   Postanowienia końcowe
  1. STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
  2. STOWARZYSZENIE OBRONY WARTOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za bilety zagubione przez Kupującego.